نساجی آنلاین، عرضه کننده منسوجات آذرریس قائم

عرضه انواع منسوجات پیراهنی، مانتویی، شلواری، اعم از تخت بافت و گرد بافت

شرکت بافندگی آذرریس قائم، تولیدکننده انواع منسوجات پیراهنی، مانتویی، شلواری، اعم از تخت بافت و گرد بافت می باشد و فروشگاه پارچه ی نساجی آنلاین به عنوان عرضه کننده انواع پارچه مرغوب به صورت عمده، کیلویی و طاقه ای، مجری معرفی و فروش محصولات این برند در سراسر کشور می باشد.


بنگالین ۵۱۸

 • کالیته بنگالین ۵۱۸
 • متراژ : بر حسب کیلو
 • هر ۳/۸۰ متر یک کیلو
 • طرح : ساده
 • عرض : ۱۵۰ سانتی متر
 • پیراهنی و مانتویی
بنگالین 518 - نساجی آنلاین

بنگالین ۸۴۷

 • کالیته بنگالین ۸۴۷
 • متراژ : ۷۰ متر
 • وزن : ۲۳۰ گرم
 • طرح : حصیری
 • عرض : ۱۵۰سانتی متر
 • پیراهنی و مانتویی
بنگالین 847 - نساجی آنلاین

پیراهنی ۹۶۵

 • کالیته پیراهنی ۹۶۵
 • متراژ : ۷۰ متر
 • وزن : ۲۱۰ گرم
 • طرح : ساده
 • عرض : ۱۵۰ سانتی متر
 • کاربرد : پیراهنی
پیراهنی 965 - نساجی آنلاین

بنگالین ۱۰۰۱

 • بنگالین ۱۰۰۱
 • جنس : کتان
 • متراژ : بر حسب کیلو
 • هر ۳/۵ متر یک کیلو
 • طرح : ساده
 • عرض : ۱۲۰ سانتی متر
 • کاربرد : شلواری
بنگالین 1001 - نساجی آنلاین

تنسل کش ۴۱۶

 • تنسل کش ۴۱۶
 • جنس : تنسل
 • متراژ : ۷۰ متر
 • وزن : ۲۲۰ گرم
 • طرح : ساده
 • عرض : ۱۵۰ سانتی متر
 • مانتویی و پیراهنی
تنسل کش 416 - نساجی آنلاین

ژاکارد بنگالین ۱۰۳۴۵

 • ژاکارد بنگالین ۱۰۳۴۵
 • متراژ : ۷۰ متر
 • وزن : ۲۳۰ گرم
 • طرح : ژاکارد
 • عرض : ۱۵۰ سانتی متر
 • کاربرد : مانتویی
ژاکارد بنگالین 10345 - نساجی آنلاین

                                ***    برای مشاهده رنگبندی کامل کالیته های آذرریس، اینجا کلیک کنید  ***

بنگالین جودون

 • بنگالین جودون
 • متراژ : ۷۰ متر
 • وزن : ۱۸۰ گرم
 • عرض : ۱۵۰ سانتی متر
 • کاربرد : مانتویی
بنگالین جودون - نساجی آنلاین

لنین اسلپ

 • لنین اسلپ
 • جنس : کتان
 • متراژ : ۷۰ متر
 • وزن : ۲۰۰ گرم
 • طرح : ساده
 • عرض : ۱۵۰ سانتی متر
 • مانتویی،پیراهنی،شلواری
لنین اسلپ - نساجی آنلاین

متال کشی ۱۰۲۰۰

 • متال کشی ۱۰۲۰
 • متراژ : ۷۰ متر
 • وزن : ۲۲۰ گرم
 • عرض : ۱۵۰ سانتی متر
 • پیراهنی و مانتویی
متال کشی 10200 - نساجی آنلاین

شانتون

 • شانتون
 • جنس : کنفی
 • متراژ : ۷۰ متر
 • وزن : ۱۹۰ گرم
 • طرح : کنفی
 • عرض : ۱۵۰ سانتی متر
 • کاربرد : مانتویی
شانتون - نساجی آنلاین

تنسل کش ۴۰۸

تنسل کش ۴۰۸
جنس : کتان
متراژ : ۷۰ متر
وزن : ۲۳۰ گرم
طرح : ساده
عرض : ۱۵۰ سانتی متر
مانتویی، شلوار دانشجویی

تنسل کش 408 - نساجی آنلاین

اسکاچی

 • اسکاچی
 • متراژ : ۷۰ متر
 • وزن : ۲۳۰ گرم
 • طرح : ساده
 • عرض : ۱۵۰ سانتی متر
 • مانتویی و شلواری
اسکاچی - نساجی آنلاین

                                            *** برای مشاهده رنگبندی کامل کالیته های آذرریس، اینجا کلیک کنید ***

ساتن داکرون

 • ساتن داکرون
 • جنس : تترون
 • متراژ : ۷۰ متر
 • وزن : ۲۱۰ گرم
 • طرح : ساده
 • عرض : ۱۵۰ سانتی متر
 • پیراهنی، مانتویی
ساتن داکرون - نساجی آنلاین

کتان کش ۶۱۲

 • کتان کش ۶۱۲
 • جنس : کتان
 • متراژ : ۷۰ متر
 • وزن : ۴۰۰ گرم
 • طرح : کجراه
 • عرض : ۱۵۰ سانتی متر
 • شلواری و مانتویی
کتان کش 612 - نساجی آنلاین

ویسکوز ۱۰۳۵۲

 • ویسکوز ۱۰۳۵۲
 • جنس : نخی ویسکوز
 • متراژ : ۷۰ متر
 • وزن : ۲۳۰ گرم
 • طرح : ژاکارد
 • عرض : ۱۵۰ سانتی متر
 • کاربرد : مانتویی
ویسکوز 10352 - نساجی آنلاین

بنگالین ۶۷۱

 • بنگالین ۶۷۱
 • جنس : کتان
 • بر حسب کیلو
 • هر ۳/۵ متر یک کیلو
 • طرح : کجراه
 • عرض : ۱۲۰ سانتی متر
 • کاربرد : شلواری
بنگالین 671 - نساجی آنلاین

تنسل کش ۴۳۱

 • تنسل کش ۴۳۱
 • متراژ : ۷۰ متر
 • وزن : ۲۴۰ گرم
 • طرح : کجراه
 • عرض : ۱۵۰ سانتی متر
 • شلواری،مانتویی،پیراهنی
تنسل کش 431 - نساجی آنلاین

لی بنگالین ۶۷۱

 • لی بنگالین ۶۷۱
 • جنس پارچه : کتان
 • ۲۰ کیلویی
 • هر ۳/۵ متر یک کیلو
 • طرح : کجراه
 • عرض : ۱۲۰ سانتی متر
 • کاربرد : شلواری
لی بنگالین 671 - نساجی آنلاین

                                    *** برای مشاهده رنگبندی کامل کالیته های آذرریس، اینجا کلیک کنید ***

عرضه پارچه به صورت کیلویی، طاقه ای و عمده

تمامی حقوق این سایت متعلق به نساجی افیونی می باشد