تاریخچه الیاف بشر ساخته و آشنایی

توضیحات برای عکس ثبت نشده

در سال ۱۶۶۴ میلادی رابرت هوک ساخت الیاف را با روشی مشابه فرایند شکل گرفتن ابریشم و به عبارت دیگر بیرون راندن یک محلول از روزنه را پیش بینی کرد. در حدود ۲۰۰ سال بعد در سال ۱۸۴۲ لوییس شوابه موفق به تولید فیلامنت از جنس شیشه گردید. وی شیشه مذاب را از منافذ کوچکی عبور داد و فیلامنت ها پس از سرد شدن شکل گرفتند. در سال ۱۸۵۵ جرج اودمارز متوجه شد که چنانچه میله ای در محلول نیتروسلولز پنبه تفنگ) در مخلوطی از اثر و الکل فرو برده شده و سپس بیرون آورده شود فیلامنتی شکل میگیرد که در هوا خشک و سخت شده و قابلیت پیچیده شدن به دور یک قرقره را دارا بود. الیاف نیتروسلولز به علت قابلیت اشتعال بسیار بالا برای مصارف نساجی مورد استفاده قرار نگرفتند. در سال ۱۸ ژوزف سوان فرایندی را به ثبت رساند که توسط آن وی توانسته ست های نیتروسلولز را تهیه نموده و پس از عملیات شیمیایی، آنها را به لولز تبدیل کند. این فیلامنتها ابریشم مصنوعی نام گرفتند.


در سال ۱۸۸۵ میلادی کنت میلیارد دشاردنه هم در فرانسه الان نیتروسلولز را ساخت. این روش به علت خطرناک بودن و گرانی آن صورت تجاری مورد استفاده قرار نگرفت. با کشف روش های کوپیرامونی ریون در سال ۱۸۹۰ و ویسکوز ریون در سال ۱۸۹۲، تو

توضیحات برای عکس ثبت نشده

جدول ۳-۱ مقدار پلی استر، پلی آمید و آکریلیک تولید شده در سال ۱۹۹۶ توسط کشورهای تولید کننده مهم را همراه با تولید کل در این سال نشان می دهد. در سال ۱۹۹۷ تولید جهانی الیاف مصنوعی با حدود ۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل به حدود ۲۳٫۷ میلیون تن بالغ گردید. این آمار شامل الیاف پلی الفینی نمی گردد. جدول ۴-۱ تولید الیاف بشر ساخته در سال ۱۹۹۷ را نشان میدهد.


توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

لغت پلیمر از دو کلمه لاتین polys به معنی زیاد و meros به معنی بخش و یا واحد تشکیل می شود. پلیمر به مولکول های بزرگ و به


توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

انواع پارچه کرپ

انواع پارچه ژاکارد

ج- کوپلیمر پلوک در کوپلیمر بلوک، مطابق شکل ۳-۱، رشته هایی با تعداد زیاد از هر واحد تکرار شونده به دنبال یکدیگر می آیند این نوع کوپلیمر ممکن است بحث شرایطی متبلور گردد. الیان کشی مثل لبگرا و الأستان کوپلیمر بلوک می باشند. د- کوپلیمر گرافت در کوپلیمر از نوع گرفت، مطابق شکل ۲-۱ انشعاب هایی با طول متفاوت و تشکیل شده از یک واحد تکرار شونده، به زنجیره اصلی که از واحد تکرار شونده دیگری شکل گرفته است، متصل می باشند. لازم به ذکر است که بیشتر ماکرومولکول های خطی پر کر گرما، نرم و نهایتا فوب می گردند و به گروه ترموپلاستیک تعلق دارند، در مقبل، پلیمرهای لو مع شبکه ای در مقابل گرما مقاومت نشان داده و نرم و با خوب نمی گردند


توضیحات برای عکس ثبت نشده
توضیحات برای عکس ثبت نشده

به همین ترتیب ، ماکرومولکول های خطی در حلال مناسب حل می گردند و صورتی که پلیمرهای شبکه ای حل نگردیده و ممکن است فقط تا حدودی متورم گردند. منظور از حل شدن پلیمر، آزادسازی ماکروولکول ها از یکدیگر می باشد. آرایش هندسی اتمها در یک زنجیره پلیمری را می توان به دو گروه آرایش مطلق و آرایش فضایی تقسیم بندی نمود. آرایش فضایی، آرایش های هندسی ممکن براثر چرخش حول پیوند یگانه را نشان میدهد. آرایش های هندسی تثبیت شده توسط پیوندهای شیمیایی مثل ایزومرهای سیس و ترانس، آرایش مطلق نامیده میشوند که تغییر آن بدون شکستن پیوند شیمیایی غیر ممکن است. شکل ۵-۱ آرایش مطلق مختلف پلی اتیلن را که یک اتم هیدروژن آن با گروه R جانشین شده است نشان میدهد


توضیحات برای عکس ثبت نشده

شکل ۱-a۵ که در آن تمام گروه های R در بالا و با پایین صفحه در بر دارنده زنجیره کربن اصلی، قرار گرفته آرایش مطلق ای ایزوتاکتیک را نشان می‌دهد. شکل ۱-۵b که گروههای R به صورت یک درمیان در بالا و پایین صفحه در بردارنده زنجیره گرین اصلی، قرار گرفتمال نمونه ای از آرایش مطلق سیندرتاکتیک را نشان می دهلی چنانچه گروههایR مطابق شکل ۱ به صورت تصادفی در بالا و پائین صفحه دربردارنده زنجیره کربن اصلی قرار گرفته باشند آرایش مطلق از نوع آثاکتبه قلمداد می گردد. در شکل عا | آرایش قضایی ممکن برای مولکول بوتان که می تواند از نوع ترانس، سیس و گش باشد آمده است. الیاف چه به صورت پلیمرهای طبیعی و چه به صورت پلیمرهای مصنوعی و نقطه نظر کاربردی به دو گروه عمده تقسیم بندی می گردند: گروه اول با الیاف نساجی تشکیل می دهد که در عمبتعتنایی به منظور تهیه و تولید پوشاک په صورت باشه شده و با انواع پارچه های تریکو، منسوجات خانگی انواع کفپوش ها و موارد مشابهی مورد استفاده قرار می گیرند.


گروه دوم را الیاف صنعتی تشکیل میدهد که برای تهیه و تولید انر طناب، صافی (فیلتر)، تسمه، توری، نخ تایر خودرو و موارد مشابه ای به کار گرفته می شوند، مناسب بودن الیاف برای هر نوع کاربرد، به مجموعه ای از خصوصیات احتیاج دارد و بن

انواع پارچه تنسل

انواع پارچه کودری

نساجی آنلاین، ارائه دهنده‌ی انواع پارچه به صورت عمده، طاقه ای و کیلویی

انواع پارچه های تترون
انواع پارچه های فاستونی
انواع پارچه های ترگال
انواع پارچه های ملحفه ای
انواع پارچه های کجراه
انواع پارچه های مانتویی
انواع پارچه های کیلویی، طاقه ای و عمده
تمامی حقوق این سایت متعلق به نساجی افیونی می باشد